הארכת הסכמים בתקופת נגיף הקורונה - לצפיה בפרוטוקול והחלטות לחצו כאן 

מכרזים חברות עירוניות

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
הודעה על התקשרות עם ספק יחיד הסתיים חיצוני 17/02/2022 10/04/2022
פנייה לקבלת מידע אודות פרויקט מתוכנן להקמה ותפעול חניון במתחם סיטי גבעתיים בשיטת D.B.O.T הסתיים 01/04/2021 11/05/2021
מכרז פומבי מס' 6/21 אספקה, התקנה ותחזוקה של לחצני מצוקה במתקני עיריית גבעתיים וכן להפעלת מוקד רפואי הסתיים פומבי 01/04/2021 03/05/2021
מכרז מס' 4/21 שדרוג, הפעלה ואחזקה של מתחם הבריכה העירונית בגבעתיים הסתיים 01/04/2021 29/04/2021
מכרז מס' 5/21 אספקת מכשירים סלולאריים ומתן שירותי תקשורת סלולרית הסתיים פומבי 01/04/2021 25/04/2021
קול קורא להשכרת מחסן + שטח פתוח בגבעתיים הסתיים 01/02/2021 21/02/2021
קול קורא לקבלת הצעות מחיר למתן שירות אחזקה ותמיכה למערכת רע"ד במוס"ח הסתיים 01/01/2021 09/02/2021
קול קורא לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירות אחזקה ותמיכה לתוכנת TBY הסתיים 01/01/2021 09/02/2021
מכרז פומבי מס' 16/2020 הפעלה וגבייה של מערך החניה העירוני ומכלול הקנסות העירוניים הסתיים פומבי 25/11/2020 28/12/2020
מכרז מס' 15/2020 הדפסה דיגיטלית ועיטוף חשבונות ארנונה עבור אגף הכנסות העירייה הסתיים פומבי 05/11/2020 07/12/2020
מכרז מס' 14/2020 - ביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת נייר בייתי, משרדי , ונייר עיתון למחזור בתחום העיר גבעתיים הסתיים פומבי 15/10/2020 12/11/2020
מכרז מס' 12/2020 - שדרוג, הפעלה ואחזקה של מתחם הבריכה העירונית בגבעתיים הסתיים פומבי 15/10/2020 05/11/2020
מכרז מס' 13/2020 - ביצוע סקר שלטים וגביית אגרות שילוט הסתיים פומבי 15/10/2020 05/11/2020
מכרז מס' 11/2020 - ביצוע סקר חריגות בניה הסתיים פומבי 15/10/2020 05/11/2020
מכרז מס' 20/2018 - החלטה על התקשרות לצורך ניהול ופיקוח

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
פקיד/ת גביה (משרה פטורה ממכרז) הסתיים חיצוני 07/03/2022 20/03/2022

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
92/2022 מנהל/ת מדור פניות הציבור הסתיים פומבי 09/06/2022 26/06/2022
93/2022 בודק/ת בקשות להיתרי בניה הסתיים פומבי 09/06/2022 26/06/2022
94/2022 מפקח/ת רישוי בניה במנהל הנדסה הסתיים פומבי 09/06/2022 26/06/2022
95/2022 נציג/ת שירות במרכז השירות לתושב הסתיים פומבי 09/06/2022 26/06/2022
79/2022 אחראי/ת לנושא בקרה בבית ספר על יסודי הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
86/2022 מנהל/ת התנדבות ומעורבות נוער רשותי הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
87/2022 מזכיר/ת השירות הפסיכולוגי החינוכי הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
88/2022 לבורנט/ית מדעים בבית ספר הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
89/2022 ספרנ/ית בבית ספר הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
90/2022 עובד/ת קידום נוער הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
83/2022 מנהל/ת תחנה לטיפול משפחתי/שט"י הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
91/2022 לבורנט/ית מדעים בבית ספר הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
76/2022 היועץ/ת המשפטי/ת לעירייה הסתיים פומבי 02/06/2022 26/06/2022
77/2022 בודק/ת תכניות באגף תחבורה ופיתוח תשתיות הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
78/2022 בודק/ת תכניות במנהל הנדסה הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
80/2022 מנהל/ת חשבונות הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
81/2022 נציג/ת שירות בתחום הנדסה במרכז השירות לתושב הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
82/2022 סגן/ית מנהל מחלקת מבני ציבור הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
85/2022 חשמלאי/ת מוסמך/ת או חשמלאי/ת ראשי/ת באגף תחבורה ופיתוח תשתיות הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
84/2022 אחראי/ת נושא באגף דוברות ותקשורת הסתיים פומבי 02/06/2022 19/06/2022
63/2022 מפקח/ת רישוי בניה במנהל הנדסה הסתיים פומבי 12/05/2022 29/05/2022
62/2022 מזכיר/ת אגף ביטחון ושירותי חירום הסתיים פנימי 12/05/2022 29/05/2022
61/2022 מזכיר/ת מחלקת שכר הסתיים פומבי 12/05/2022 29/05/2022
73/2022 מזכיר/ת מחלקת החינוך הקדם-יסודי הסתיים פומבי 12/05/2022 29/05/2022
64/2022 מזכיר/ת אגף רישוי ופיקוח על הבניה הסתיים פומבי 12/05/2022 29/05/2022
68/2022 מנהל/ת מחלקת תיאום ובקרה הסתיים פנימי 12/05/2022 29/05/2022
67/2022 חשמלאי/ת מוסמך/ת או חשמלאי/ת ראשי/ת באגף תחבורה ופיתוח תשתיות הסתיים פומבי 12/05/2022 29/05/2022
66/2022 רכז/ת תכניות בניין עיר הסתיים פומבי 12/05/2022 29/05/2022
65/2022 פקח/ית סיירת ירוקה באגף שפ"ע הסתיים פומבי 12/05/2022 29/05/2022
75/2022 עובד/ת קידום נוער הסתיים פומבי 12/05/2022 29/05/2022
69/2022 ספרנ/ית בבית ספר הסתיים פומבי 12/05/2022 29/05/2022
70/2022 לבורנט/ית מדעים בבית ספר הסתיים פומבי 12/05/2022 29/05/2022
74/2022 לבורנט/ית מדעים בבית ספר הסתיים פומבי 12/05/2022 29/05/2022
71/2022 מרכז/ת נושא המניעה וטיפול באלימות במשפחה הסתיים פומבי 12/05/2022 29/05/2022
72/2022 מנהל/ת תחנה לטיפול משפחתי/שט"י הסתיים פומבי 12/05/2022 29/05/2022
55/2022 מנהל/ת מחלקת קיימות ואיכות הסביבה הסתיים פומבי 14/04/2022 01/05/2022
56/2022 רכז/ת תכניות בניין עיר הסתיים פומבי 14/04/2022 01/05/2022
57/2022 חשמלאי/ת מוסמך/ת או חשמלאי/ת ראשי/ת באגף תחבורה ופיתוח תשתיות הסתיים פומבי 14/04/2022 01/05/2022
53/2022 מזכיר/ת השירות הפסיכולוגי החינוכי הסתיים פומבי 14/04/2022 01/05/2022
54/2022 עובד/ת סוציאלי/ת לפי חוק הנוער (פקיד/ת סעד) הסתיים פומבי 14/04/2022 01/05/2022
51/2022 מנהל/ת מחלקת ילד נוער וצעירים במצבי סיכון הסתיים פנימי 14/04/2022 01/05/2022
58/2022 מנהל/ת תחנה לטיפול משפחתי/שט"י הסתיים פומבי 14/04/2022 01/05/2022
59/2022 עובד/ת סוציאלי/ת מרכז/ת תחום מניעה וטיפול באלימות במשפחה הסתיים פומבי 14/04/2022 01/05/2022
60/2022 מזכיר/ת מחלקת שמאות הסתיים פומבי 14/04/2022 01/05/2022
פקיד/ת גביה הסתיים חיצוני 04/04/2022 09/04/2022
36/2022 מזכיר/ת אגף דוברות ותקשורת הסתיים פומבי 31/03/2022 17/04/2022
38/2022 מוקדנ/ית למוקד העירוני 107 הסתיים פומבי 31/03/2022 17/04/2022
39/2022 פסיכולוג/ית חינוכי/ת הסתיים פומבי 31/03/2022 01/05/2022
40/2022 לבורנט/ית מדעים בבית ספר הסתיים פומבי 31/03/2022 01/05/2022
41/2022 מזכיר/ת מחלקת החינוך הקדם-יסודי הסתיים פומבי 31/03/2022 17/04/2022
42/2022 נציג/ת שירות בתחום הנדסה במרכז השירות לתושב הסתיים פומבי 31/03/2022 17/04/2022
43/2022 מפקח/ת רישוי בניה במנהל הנדסה הסתיים פומבי 31/03/2022 01/05/2022
44/2022 מנהל/ת מחלקת מבנים מסוכנים הסתיים פומבי 31/03/2022 01/05/2022
48/2022 נציג/ת שירות במרכז השירות לתושב הסתיים פומבי 31/03/2022 17/04/2022
49/2022 בודק/ת תכניות במנהל הנדסה הסתיים פומבי 31/03/2022 17/04/2022
50/2022 רכז/ת מועדון קהילתי לאזרחים ותיקים הסתיים פומבי 31/03/2022 17/04/2022
37/2022 עובד/ת מנהל וזכאות הסתיים פנימי 31/03/2022 17/04/2022
45/2022 מנהל/ת מחלקת רישוי בניה הסתיים פנימי 31/03/2022 17/04/2022
46/2022 יועצת לקידום מעמד האישה הסתיים פנימי 31/03/2022 17/04/2022
47/2022 מזכיר/ת מדור היסעים לתלמידי החינוך הרגיל והמיוחד ולילדים עם מוגבלות הסתיים פנימי 31/03/2022 17/04/2022
28/2022 מנהל/ת מדור פניות ציבור, רישום ושיבוץ במוסדות חינוך הסתיים פנימי 03/03/2022 20/03/2022
29/2022 מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובניה הסתיים חיצוני 03/03/2022 20/03/2022
30/2022 מזכיר/ת מחלקת החינוך הקדם-יסודי הסתיים חיצוני 03/03/2022 20/03/2022
31/2022 אחראי/ת נושא סייעות הסתיים חיצוני 03/03/2022 20/03/2022
32/2022 אחראי/ת נושא סייעות הסתיים חיצוני 03/03/2022 20/03/2022
33/2022 פקח/ית מסייע/ת בשיטור העירוני הסתיים חיצוני 03/03/2022 20/03/2022
34/2022 מנהל/ת תחנה לטיפול משפחתי/שט"י הסתיים חיצוני 03/03/2022 20/03/2022
35/2022 מפקח/ת רישוי בניה במנהל הנדסה הסתיים חיצוני 03/03/2022 20/03/2022
נאמן/ה קורונה בית ספרי - (משרה זמנית) הסתיים חיצוני 22/02/2022 24/02/2022
14/2022 נציג/ת שירות במרכז השירות לתושב הסתיים חיצוני 17/02/2022 06/03/2022
15/2022 מנהל/ת מחלקת קידום ורישוי עסקים הסתיים פנימי 17/02/2022 06/03/2022
16/2022 מנהל/ת מחלקת החינוך הקדם-יסודי הסתיים חיצוני 17/02/2022 06/03/2022
17/2022 לבורנט/ית מדעים בבית ספר הסתיים חיצוני 17/02/2022 06/02/2022
19/2022 מנהל/ת המחלקה לפיתוח שירותים בקהילה לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים הסתיים חיצוני 17/02/2022 06/03/2022
20/2022 אחראי/ת לנושא בקרה בבית ספר על יסודי הסתיים חיצוני 17/02/2022 06/03/2022
21/2022 מזכיר/ה משני/ת בבית ספר הסתיים פנימי 17/02/2022 06/03/2022
22/2022 אב בית בבית ספר הסתיים פנימי 17/02/2022 06/03/2022
23/2022 ספרנ/ית בבית ספר הסתיים חיצוני 17/02/2022 06/03/2022
18/2022 רכז/ת מעורבות חברתית במחלקת צעירים הסתיים חיצוני 17/02/2022 06/03/2022
24/2022 עובד/ת סוציאלי/ת מרכז/ת תחום מניעה וטיפול באלימות במשפחה הסתיים חיצוני 17/02/2022 06/03/2022
25/2022 מנהל/ת מחלקת קיימות ואיכות הסביבה באגף שפ"ע הסתיים חיצוני 17/02/2022 06/03/2022
26/2022 מנהל/ת מחלקת חשמל ותאורת רחוב הסתיים חיצוני 17/02/2022 06/03/2022
27/2022 פקח/ית סיירת ירוקה באגף שפ"ע הסתיים חיצוני 17/02/2022 06/03/2022
12/2022 מרכז/ת נושא קליטת עליה הסתיים פנימי 10/02/2022 27/02/2022
13/2022 עובד/ת מנהל וזכאות הסתיים פנימי 10/02/2022 27/02/2022
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול באזרחים ותיקים הסתיים חיצוני 10/02/2022 27/02/2022
5/2022 מנהל/ת מחלקת חברה וקהילה באגף להתחדשות עירונית הסתיים פומבי 27/01/2022 13/02/2022
6/2022 מנהל/ת מחלקת נוער הסתיים פומבי 27/01/2022 13/02/2022
7/2022 מפקח/ת רישוי בניה במנהל הנדסה הסתיים פומבי 27/01/2022 13/02/2022
8/2022 רכז/ת רשותי למרחבי החדשנות והמצוינות הסתיים פומבי 27/01/2022 13/02/2022
9/2022 מנהל/ת מחלקת ילד נוער וצעירים במצבי סיכון הסתיים פומבי 27/01/2022 13/02/2022
11/2022 מנהל/ת מדור לניהול ותכנון תקופת החיים החדשה לגילאי 60+ הסתיים פנימי 27/01/2022 13/02/2022
10/2022 חשב/ת האגף לשירותים חברתיים הסתיים פנימי 27/01/2022 13/02/2022
1/2022 מנהל/ת מחלקת קיימות ואיכות הסביבה באגף שפ"ע הסתיים פומבי 13/01/2022 30/01/2022
2/2022 מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובניה הסתיים פומבי 13/01/2022 30/01/2022
3/2022 סייע/ת פדגוגי/ת הסתיים פנימי 13/01/2022 30/01/2022
4/2022 מזכיר/ת אגף דוברות ותקשורת הסתיים פומבי 13/01/2022 30/01/2022
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול פרט ומשפחה הסתיים חיצוני 13/01/2022 30/01/2022
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול באוכלוסיות עם מוגבלויות (אוטיזם/שיקום/מש"ה) הסתיים חיצוני 13/01/2022 30/01/2022
עובד/ת אחזקה במחלקת חזות העיר (משרה פטורה ממכרז) הסתיים פומבי 02/01/2022 16/01/2022
מ"מ אחראית נושא באגף משאבי אנוש הסתיים פומבי 02/01/2022 27/02/2022
125/2021 מנהל/ת מחלקת פרויקטים הסתיים פומבי 30/12/2021 16/01/2022
126/2021 עובד/ת סוציאלי/ת מרכז/ת תחום מניעה וטיפול באלימות במשפחה הסתיים פומבי 30/12/2021 16/01/2022
127/2021 פקח/ית מסייע/ת בשיטור העירוני הסתיים פומבי 30/12/2021 16/01/2022
128/2021 מפקח/ת רישוי בניה במנהל הנדסה הסתיים פומבי 30/12/2021 16/01/2022
129/2021 מנהל/ת המחלקה לפיתוח שירותים בקהילה לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים הסתיים פומבי 30/12/2021 16/01/2022
130/2021 מנהל/ת מחלקת החינוך הקדם-יסודי הסתיים פומבי 30/12/2021 16/01/2022
נאמן/ה קורונה בית ספרי - (משרה זמנית) הסתיים חיצוני 20/12/2021 23/12/2021
116/2021 מנהל/ת מחלקת החינוך היסודי הסתיים פומבי 16/12/2021 02/01/2022
117/2021 מזכיר/ת אגף נכסים, רישוי עסקים ומבני ציבור הסתיים פומבי 16/12/2021 02/01/2022
118/2021 בודק/ת תכניות באגף תחבורה ופיתוח תשתיות הסתיים פומבי 16/12/2021 02/01/2022
119/2021 מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובניה הסתיים פומבי 16/12/2021 02/01/2022
120/2021 יועצת לקידום מעמד האישה הסתיים פומבי 16/12/2021 02/01/2022
121/2021 רכז/ת מענים – מגן זהב הסתיים פומבי 16/12/2021 02/01/2022
122-2021 עובד/ת מנהל וזכאות הסתיים פומבי 16/12/2021 02/01/2022
123/2021 פקח/ית סיירת ירוקה באגף שפ"ע הסתיים פומבי 16/12/2021 02/01/2022
124/2021 פקח/ית סיירת ירוקה באגף שפ"ע הסתיים פנימי 16/12/2021 02/01/2022
106/2021 סגנ/ית היועצת המשפטית לעניינים אזרחיים הסתיים פנימי 25/11/2021 12/12/2021
107/2021 מנהל/ת חשבונות בבית ספר הסתיים חיצוני 25/11/2021 12/12/2021
108/2021 מדריכ/ת נוער במרכז קהילתי הסתיים חיצוני 25/11/2021 12/12/2021
112/2021 עובד/ת סוציאלי/ת מרכז/ת תחום מניעה וטיפול באלימות במשפחה הסתיים חיצוני 25/11/2021 12/12/2021
113/2021 מנהל/ת המחלקה לפיתוח שירותים בקהילה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים הסתיים חיצוני 25/11/2021 12/12/2021