הארכת הסכמים בתקופת נגיף הקורונה - לצפיה בפרוטוקול והחלטות לחצו כאן 

מכרזים חברות עירוניות

כללי

לא קיימים מכרזים פעילים של כללי.

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
גיוס מידי של פקחים ופקחיות חיצוני 07/03/2022

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
63/2022 מפקח/ת רישוי בניה במנהל הנדסה פומבי 12/05/2022 29/05/2022
62/2022 מזכיר/ת אגף ביטחון ושירותי חירום פנימי 12/05/2022 29/05/2022
61/2022 מזכיר/ת מחלקת שכר פומבי 12/05/2022 29/05/2022
73/2022 מזכיר/ת מחלקת החינוך הקדם-יסודי פומבי 12/05/2022 29/05/2022
64/2022 מזכיר/ת אגף רישוי ופיקוח על הבניה פומבי 12/05/2022 29/05/2022
68/2022 מנהל/ת מחלקת תיאום ובקרה פנימי 12/05/2022 29/05/2022
67/2022 חשמלאי/ת מוסמך/ת או חשמלאי/ת ראשי/ת באגף תחבורה ופיתוח תשתיות פומבי 12/05/2022 29/05/2022
66/2022 רכז/ת תכניות בניין עיר פומבי 12/05/2022 29/05/2022
65/2022 פקח/ית סיירת ירוקה באגף שפ"ע פומבי 12/05/2022 29/05/2022
75/2022 עובד/ת קידום נוער פומבי 12/05/2022 29/05/2022
69/2022 ספרנ/ית בבית ספר פומבי 12/05/2022 29/05/2022
70/2022 לבורנט/ית מדעים בבית ספר פומבי 12/05/2022 29/05/2022
74/2022 לבורנט/ית מדעים בבית ספר פומבי 12/05/2022 29/05/2022
71/2022 מרכז/ת נושא המניעה וטיפול באלימות במשפחה פומבי 12/05/2022 29/05/2022
72/2022 מנהל/ת תחנה לטיפול משפחתי/שט"י פומבי 12/05/2022 29/05/2022
סייעים/ות משלבות/רפואיות חיצוני 01/11/2020

ועדת השלושה

ועדת השלושה
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
הארכת הסכמים בתקופת נגיף הקורונה פומבי 28/10/2020

קבלנים

לא קיימים מכרזים פעילים של קבלנים.

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
הגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים פומבי 22/12/2021
הצטרפות למאגר ספקים מכרזי זוטא פומבי 06/12/2021
הצטרפות למאגר ספקים פומבי 06/12/2021

רכש ושירותים

רכש ושירותים
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
06/2022 הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר מפעילי צהרונים/מועדוניות בבתי ספר יסודיים בעיר גבעתיים פומבי 25/05/2022 20/06/2022
05/2022 מכרז לשירותי רישוי הצללות במוסדות ציבור ובשטחי ציבור בתחום העיר גבעתיים פומבי 01/05/2022 16/06/2022

קול קורא

לא קיימים מכרזים פעילים של קול קורא .


עבור לארכיון המכרזים