שירות התחבורה הציבורית בגבעתיים מתרחב


שירות תחבורה הציבורית

כחלק מהמאמץ השוטף לשיפור שירות התחבורה הציבורית בגוש דן,  החל מיום שישי הקרוב ה- 4.3, תתוגבר התדירות של קווי האוטובוסים: 11, 23, 45, 54, 60, 62, 63, 64.
שיפור שירות האוטובוסים מתאפשר הודות לתופסת תקציבית של משרד התחבורה.

בנוסף לתגבורים המשמעותיים בשירות העירוני והעורקי העובר בעיר, הוארך קו 62 לביה"ח תה"ש דרך אונ' בר אילן. התוספת החדשה היא תוצאה של פניות שהתקבלו מהציבור.
תגבור השירות ושיפור הסנכרון בין קווי האוטובוסים, תלויים בשיפור מהירות הנסיעה וקיצור הזמנים ולכן יש חשיבות רבה בקידום צירי העדפה לתחבורה ציבורית על מנת לתמוך בתוספות שירות עתידיות.
הגברת התדירות מיועדת לשפר את דרכי ההגעה ליעדים בגלעין של ת"א, ביניהם: עזריאלי, רמת החייל, דיזנגוף, תל השומר והאוניברסיטה.

במהלך חודש נובמבר, בוצעו תגבורים בקו 39 שהחל לפעול גם במוצ"ש ובקווים 23 ו- 54  תוגברו תדירות האוטובוסים והוארכו שעות פעילותם.

להלן מספרי הקווים שתדירותם תתוגבר, החל מיום שישי ה- 4.3:
קו מספר 11, תוגבר בתוספת של 51 נסיעות ביום.
קו מספר 23- תוגבר בתוספת ששל 29 נסיעות ביום.
קו מספר 45- תוגבר בתוספת של 24 נסיעות ביום.
קו מספר 54- תוגבר בתוספת של 54 נסיעות ביום.
קו מספר 60- תוגבר בתוספת של 20 נסיעות ביום.
קו מספר 62- תוגבר בתוספת של 5 נסיעות ביום.
קו מספר 63- תוגבר בתוספת של 3 נסיעות ביום.
קו מספר 64- תוגבר בתוספת של 15 נסיעות ביום.
סה"כ תוספת של 160 נסיעות אוטובוס יומיות בגבעתיים.

 
מסלולי הקווים שתוגברו בחודש נובמבר

מסלולי הקווים שתוגברו בחודש נובמבר

מסלולי הקווים המתוגברים

מסלולי הקווים המתוגברים

קו 62

קו 62