בוקרוני חנוכה 2021

בגני הילדים העירוניים


30.11.21 – 6.12.21

(5 ימי בוקרונים: 30.11  |   1.12 |  2.12 |  5.12 |  6.12)

העשרה, אמנות, ספורט ופעילויות בנושא חנוכה

*מחיר לתלמידים שאינם רשומים לצהרונים:

13:00-07:30 -  150 ₪ (כולל ארוחת בוקר)

07:30 -16:00 – 370 ₪ (כולל ארוחת בוקר וצהריים)

לא יתאפשר רישום חלקי

*תלמידים הרשומים לצהרונים במהלך השנה פטורים מרישום ומתשלום

הרשמה דרך מפעילי הצהרונים