עוברים ליום פינוי אחד

החל מחודש דצמבר 2021, גבעתיים עברה ליום שבועי אחד של הוצאת פסולת גושית (גזם, קרטונים וגרוטאות) בהתאם לאזור הגיאוגרפי בעיר.


שומרים על גבעתיים נקייה

המטרה - לייעל ולשפר את השירות לתושב, כמו גם את תהליכי ניקיון העיר לצד מיצוי המשאבים העירוניים באופן מיטבי כך שלכולנו תהיה עיר נקייה יותר!

באזורים 1+2 תותר הוצאת פסולת רק בימי א' בין השעות 23:00-06:00

באזורים 3+4 תותר הוצאת פסולת רק בימי ג' בין השעות 23:00-06:00

 
הקליקו כאן  ובדקו לאיזה אזור אתם שייכים ומתי מפנים את הפסולת באזורכם.

 

סוגי הפסולת המותרים להוצאה ביום ההוצאה:

פסולת גזם - חלקי עצים, ענפים, שיחים ועלים שהוסרו בעת כריתה או גיזום או שנפלו או נשרו.

פסולת גרוטאות - דוודים, ריהוט קל, מכשירים חשמליים, אביזרים וציוד ביתי, משטחי עץ.

פסולת שאסורה להוצאה למרחב הציבורי:

פסולת בנייה/שיפוצים - פסולת או שיירי חומרים שמשתמשים בהם לבניה או לתיקונים או לשינויים של בניין או בקשר עם אותן עבודות, לרבות שיירי הריסות של בניין, אבנים, סלעים, עפר, אדמה, אסלות, כיורים, צינורות מים ו/או ביוב, משקופים, דלתות, חלונות, ארונות מטבח, ארונות אמבטיה.

חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניין, על כל סוגיה לרבות פסולת שיפוצים!
  • באחריות התושבים המשפצים את בתיהם להזמין מכולה ולפנות לתוכה בלבד את הפסולת.
  • את המכולה יש לפנות לאתר מוסדר לפסולת בנייה.
  • יש לדאוג לכיסוי המכולה בסיום כל יום עבודה.
הנחיות השלכת הפסולת:

פסולת גזם/ גרוטאות

  • עלים ופסולת דשא תוכנס לשקי אשפה, שיסגרו/יקשרו בטרם הוצאתם לרשות הרבים.
  • את פסולת הגזם והגרוטאות, מתבקש התושב להשליך במקום/משטח המיועד לחנייה, בשולי הכביש.

יש להוציא פסולת בהתאם ורק עפ"י הנחיות העירייה.

שימו לב- ע"פ חוק עזר עירוני, קנס בגובה של 730 ₪ יוטל על משליך גזם ופסולת שלא ביום האיסוף שנקבע ע"י העירייה בהתאם לאמור לעיל.
מנהלי אזורים:

במסגרת התכנון לשינוי ושיפור מערך הניקיון במרחב הציבורי, גבעתיים חולקה לארבעה אזורי ניקיון מוגדרים, שבכל אזור מונה מנהל הכפוף לעירייה.

מנהל האזור מספר האזור טלפון 
חיים סעידי 1 054-7496450
דורון בכר 2 054-479-1243
משה זיו 3 054-575-7050
בני שחר 4 054-240-2924

תודה על שיתוף הפעולה

יחד נשמור על גבעתיים נקייה!

לרשותכם בכל עת המוקד העירוני:

107 (מנייח) / 3107* (מנייד)

או בוואטסאפ למוקד בטלפון: 054-2524913

לפינוי הוצאה של כמות וציוד חריגים תותר בתיאום ובאישור מראש

מול מחלקת איסוף ופינוי בטלפון: 03-7316576