שיעורי תגבור חינמיים לתלמידי ז'-י"ב


הורים יקרים,

תלמידי כיתות ז'-י"ב מוזמנים להנות משיעורי תגבור חינמיים במגוון מקצועות של חברת Yschool.

7,000 סרטוני תגבור עומדים לרשות התלמידים, לצורך תרגול חומר הלימוד, הכנה למבחנים והשלמת חומר במקרה של היעדרות מהשיעור (עקב בידוד, מחלה וכדומה).

כיתות ז'-ט'

מתמטיקה | אנגלית | אזרחות | היסטוריה | עברית | ספרות | ערבי

כיתות י'-י"ב

מתמטיקה 3 יח' / 4 יח' / 5 יח' | אנגלית | אזרחות | היסטוריה | עברית | ספרות | תנ"ך | תנ"ך ממ"ד | ביולוגיה  | פיזיקה | כימיה | סוציולוגיה | פסיכולוגיה | גיאוגרפיה | מחשבת ישראל | סינית | חינוך פיננסי

ניתן לקבל קוד וסיסמא דרך מזכירויות בתי הספר