גבעתיים מובילים בבגרויות

גבעתיים במקום ה-1 בקרב הערים הגדולות והבינוניות בנתוני הזכאות לבגרות עם 95.4%!


גבעתיים ניצבת בפסגת הזכאות לבגרות לפי פרסום משרד החינוך עם 98.8% זכאות לבגרות בקרב תלמידי י"ב שלמדו בגבעתיים (ללא החינוך המיוחד). בשקלול תלמידי החנ"מ, אחוז הזכאות לבגרות של התלמידים שלמדו במוסדות החינוך בעיר עומד על 95.4%.

מדובר במקום הראשון מבין הערים הגדולות והבינוניות בישראל.  

נתוני הזכאות מעוררים גאווה ובראייה ארצית משמעותם גוברת, מכיוון שלא בכל הערים בארץ קיימות מסגרות של החינוך המיוחד.

משנת 2016 הזכאות לבגרות בגבעתיים עלתה ב-5% ובעשור האחרון ב-24%. בבית הספר שמעון בן צבי נרשמו 100% זכאות לבגרות.

הנתונים לקוחים מדו"ח "התמונה החינוכית הארצית" לשנת הלימודים תש"פ (2020-2019) שפרסם היום (6.10) משרד החינוך ומציג מידע לגבי מצב החינוך בכל רשות מקומית.

הדו"ח כולל נתונים לגבי אחוזי הזכאות לבגרות, מדד האקלים החינוכי-חברתי בבתי הספר העל-יסודיים, שביעות רצון של תלמידים ומורים ופרמטרים נוספים.

בשנה שנבחנה, שבמהלכה פרץ משבר הקורונה (מרץ 2020), היו בגבעתיים 8,298 תלמידים, מתוכם 8,000 תלמידים שלמדו ב-5 תיכונים וב-9 בתי ספר יסודיים בעיר.

המספר הממוצע של תלמידים בכיתה בתיכונים עמד על 32.5 ובבתי הספר היסודיים הממוצע עמד על 29.9 ילדים.

מניתוח נתוני הבגרויות עולה כי 33.2% מכלל הלומדים בכיתה י"ב בגבעתיים זכאים לתעודת בגרות מצטיינת (31% בשקלול תלמידי החינוך המיוחד), לעומת 10.8% ברמה הארצית.

28.2% מהתלמידים הם בעלי בתעודת בגרות ובה 5 יח"ל במתמטיקה (25.6% בחישוב החנ"מ), וזאת בהשוואה לממוצע הארצי שעומד על 15.6% בלבד.

ל-31.7% מהתלמידים תעודת בגרות ובה 4 יח"ל במתמטיקה (29.2% עם החנ"מ), בעוד הממוצע הארצי עמד על 20.1% מהתלמידים.

ל-84.6% מהתלמידים תעודת בגרות ובה 5 יח"ל באנגלית (78.8% בשקלול החנ"מ), בהשוואה ל-41.5% ברמה הארצית. 19% מהתלמידים למדו במגמות לימוד טכנולוגיות. אחוז הנשירה מהלימודים נמוך במיוחד ועמד על 0.3%.

 

ערכים ואקלים חינוכי

התמונה החינוכית כוללת גם סיכום של דיווחי תלמידים לגבי שביעות רצון מבית הספר. 79% מהתלמידים ביטאו תחושות כלליות חיוביות כלפי בית הספר. מדובר בעליה ניכרת ביחס לשנים קודמות (בשנה הקודמת 70% מהתלמידים הציגו תחושות חיוביות כלפי ביה"ס).  82% מהתלמידים שלמדו בגבעתיים העידו כי טוב להם בבית הספר. 82% מהתלמידים דיווחו כי בית הספר מעודד תלמידים לגלות סובלנות כלפי האחר (אנשים עם מוגבלויות, עולים חדשים, אנשים בעלי דת אחרת ועוד). 76% מהתלמידים דיווחו כי ביה"ס מעודד אותם להתנדב למען הקהילה.

הצוות החינוכי

רוב המורים בתיכונים הינם אקדמאים ולמעלה ממחיצתם אוחזים בתואר שני ומעלה. 96% מהמורים דיווחו כי בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות בו. 88% מהמורים העידו כי הם שבעי רצון מעבודתם כמורים. 81% מהמורים דיווחו כי בית הספר משתף את ההורים בעשייה הלימודית וכי קיים ערוץ תקשורת פתוח בין בית הספר למורים.

אירית אהרונסון, ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים: "זאת הזדמנות להודות למנהלי בתי הספר התיכונים ולצוותים החינוכיים על השקעתם ומסירותם למען התלמידים. את התוצאות המרשימות של אחוזי הזכאות לבגרות ניתן לזקוף לטובת אסטרטגית ניהול חינוכית עירונית הכוללת השקעה בשיעורי תגבור קבוצתיים ופרטניים, מיפוי של צרכי התלמידים ומעקב שוטף אחר ההתקדמות של כל תלמיד ותלמידה. בשנים האחרונות פעלנו כדי להעצים את המעורבות והאחריות של המורים להגברת המוטיבציה של התלמידים. הגברנו את יכולתם של הצוותים החינוכיים לרתום ולגייס את התלמידים לתהליכים לימודיים משמעותיים ואיכותיים. המורים בגבעתיים מעצימים את תחושת המסוגלות של התלמידים וגורמים להם להאמין בעצמם ולהתמיד בתהליך הלמידה. בתי הספר התיכונים בגבעתיים הם הטרוגניים ואינם ממיינים ומשלבים ברובם גם את תלמידי החינוך המיוחד. לצד החתירה למצוינות אנו משקיעים גם בטיפוח סביבת לימוד מכילה וסובלנית, עם חינוך לנתינה ולמעורבות קהילתית."

רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים: "מקום ראשון בארץ בזכאות לבגרות מבין ערי ישראל זהו הישג מדהים וחסר תקדים. ההישג שייך לכולנו: הילדים המדהימים, המורים והמנהלים בבתי הספר התיכוניים שלנו שעושים עבודת קודש ולא מוותרים על אף ילד, ההורים שתומכים ומשקיעים בחינוך ילדיהם, המנהלים וכלל מערכת החינוך העירונית בראשה עומדת הגב׳ אירית אהרונסון, שכשנכנסה לתפקידה, לפני 8 שנים, אחוז הזכאים לבגרות בעיר עמד על 78%. עיר בת 64,000 תושבים, ממוקמת שניה רק ליישוב קטן יחסית כבית ג׳ן וראשונה בין הערים הגדולות/בינוניות בארץ זו גאווה לכולנו והוכחה לכך שהנכס הגדול ביותר של גבעתיים אלו תושביה. יש לנו נוער מדהים וערכי שמקבל הן בבית והן מהמערכות העירוניות (כולל בפעילויות אחר הצהריים ובתנועות הנוער) כלים נהדרים להצלחה. ברכות מכל הלב לכולנו ובראש ובראשונה לתלמידים ולתלמידות."