נציג חברת חשמל
נציג חברת החשמל מגיע למרכז השירות לתושב להענקת שירות לתושבים
בכל יום רביעי, בין השעות 8:00 -13:30  במרכז השירות לתושב 

נציג חברת מיי גבעתיים
נציג חברת מיי גבעתיים מגיע למרכז השירות לתושב להענקת שירות לתושבים
בכל יום שני בין השעות 15:00-18:00 וביום רביעי בין השעות 8:00-13:30 במרכז השירות לתושב