המחלקה עוסקת בתכנון, ביצוע ותחזוקה של מערכות התשתית העל-קרקעיות והתת-קרקעיות בעיר: ניקוז ותיעול, סלילת כבישים ומדרכות, תאורה, רמזורים, חשמל מוסדות ציבור וחינוך.  כמו כן, עוסקת המחלקה בתיאום ואישור מערכות תשתית, מדידות קרינה, אספקת מידע, בדיקת תוכניות להיתר לבניינים חדשים, תוספות ומבני ציבור, הנגשת מדרכות ותחנות אוטובוסים, פיקוח ביצוע עבודות חב' חשמל וחב' תקשורת, פיקוח צמוד ועליון של כל עבודות תשתית, סלילה, חשמל ועוד.​

יצירת קשר

מגיסטר נתנאל כהן
מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות

מענה טלפוני

לאדריכלים וליזמים בלבד למזכירות המחלקה:
בימים א', ג', ה' -  035722254

לתושבים:
מרכז שירות לתושב לבירורים בטלפון -  3107*​

קבלת קהל

בשל מגבלות הקורונה לא תתקיים קבלת קהל פיזית במשרדי העירייה עד להודעה חדשה.​ 
פקס: 
035732942