​ הפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה ומשמשת כגורם הבלעדי והסמכותי אשר מופקד על אכיפת חוק התכנון והבניה התשכ"ה– 1965 והתקנות לחוקים

​תחומי אחריות המחלקה:

ליווי פרויקטים משלב מתן היתר הבניה לבונהתושב ועד למתן טופס 4 ותעודת גמר. איתור וטיפול בחריגות בנייה, פיצול דירות ושימושים חורגים ברחבי העיר על פי חוק התכנון והבנייה, לביצוע וקיום פסקי דין. רישוי עסק - בדיקת התאמת המציאות להיתר לפני הוצאת רישיון עסק וזאת כחלק מתנאי הרישיון. אישור לרישום בית משותף כהתאמה להיתר.

נושאים קשורים:

יצירת קשר

משה בן שושן
מנהל מחלקת פיקוח על הבניה
 

מענה טלפוני

בימים א', ג', ה' לאדריכלים וליזמים בלבד למזכירות המחלקה
לשכת מהנדסת העיר - 035722281
מזכירות רישוי על הבניה - 035722237
מזכירות פיקוח על הבנייה - 035722455
מזכירות אגף התכנון - 03572249
 

קבלת קהל

בשל מגבלות הקורונה לא תתקיים קבלת קהל פיזית במשרדי העירייה עד להודעה חדשה.​
פקס: 
035732976