מחלקת ילד ונוער מפתחת מענים מקצועיים, פרטניים ומשפחתיים, כדי להוציא ילדים ובני נוער ממעגל הסיכון.

המחלקה פועלת לבניית תוכניות טיפוליות בשיתוף גורמים מקצועיים בקהילה, מתייחסת גם לתופעות חברתיות המסכנות את בני הנוער.

במחלקה יוצרים עבור הילדים והנוער פתח למימוש הפוטנציאל האישי באמצעות יצירת תנאים הולמים ושוויון הזדמנויות בתמיכת הסביבה.

השירותים המקצועיים יאפשרו התפתחות אישית, קידום לימודי ופיתוח מיומנויות חברתיות כדי שאותם ילדים ובני נוער יגדלו להיות אזרחים מועילים ותורמים לקהילה.

יצירת קשר

כרמית אבגר הלוי
מנהלת מחלקת ילד ונוער וצעירים ולהט"ב