היחידה לסדרי דין

היחידה מונה צוות עובדים סוציאליים אשר מונו ע"י שר הרווחה ופועלים מתוקף חוק הסעד (חוק הסעד סדרי דין, בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים התשט"ו 1955)

מטרת היחידה הינה להבטיח את שלומם וטובתם של ילדים שהוריהם בהליכי פירוד וגירושין ובכל הקשר אחר, תוך שמירה על קשר של הילד עם שני הוריו וסיוע להורים לבנות הורות משותפת תוך לקיחת אחריות משותפת על הילדים.

עו"ס לסדרי דין מתערב, באופן זמני, במשפחה לצורך אבחון ומתן חוות דעת והמלצות לבית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, בסוגיות הקשורות בטובתם של קטינים במשפחות במשבר גירושין ובסוגיית אפוטרופסות לחסויים וקטינים.

התערבותו של עו"ס לסדרי דין נעשית לאחר שניתן צו של ערכאה משפטית המורה על הגשת המלצות.

לצורך הערכה וגיבוש המלצות לבית המשפט או בית הדין, תערוך עו"ס לסדרי דין פגישות עם כל בני המשפחה בהרכבים שונים, ייערכו ביקורי בית ותיאסף אינפורמציה מגורמי החינוך, הרפואה והטיפול שמכירים את המשפחה.

בטרם הגשת התסקיר לבית המשפט או בית הדין יעודכנו ההורים בהתרשמויות ובהמלצות. התסקיר יועבר להורים לאחר שיתקבל בבית המשפט או בית הדין.

בין השאר, יינתנו המלצות למענים טיפוליים שיוכלו לסייע למשפחה בהתמודדות עם המשבר למען טובת כל בני המשפחה והילדים בפרט.

 

שירותים ניתנים

  • מפגשים ושיחות עם ההורים והילדים.
  • איסוף מידע דרך גורמים שונים בקהילה וביקורי בית.
  • כתיבת תסקירים והמלצות לבית משפט.
  • קבלת סמכויות מבית משפט
  • ועדת תסקירים.

טבלת אנשי קשר - סדרי דין משפחה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ליאורה שטיינברג מרכזת צוות עו"סים לסדרי דין 035722265 LioraS@Givatayim.muni.il
מירה צלרמאיר עו"ס לחוק סדרי דין 035722560 ​MiraZ@Givatayim.muni.il
עינת עמית עו"ס לחוק סדרי דין 035722439 EinatAmit@givatayim.muni.il
צופית בן משה עו"ס לחוק סדרי דין 035722471 Tzofit@Givatayim.muni.il
נועה סטולר עו"ס לחוק סדרי דין 03-5722270 noac@givatayim.muni.il