סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה (ע"ר), בשיתוף מחלקת הצעירים בעיריית גבעתיים, מעניקים מלגות לרווחת סטודנטים תושבי העיר על סך 10,000 ₪, מתוך מטרה לסייע לצעירי העיר ברכישת השכלה גבוהה, לחבר את ציבור הסטודנטים לקבוצות אוכלוסייה שונות בעיר, לעודד צעירים חדשים להשתקע בעיר, ולתרום לביסוסה של קהילה מקומית איכותית וחזקה.

אנו רואים חשיבות רבה במעורבות של סטודנטים בחיי העיר - בתרומה לקהילה, בחיי הבילוי, התרבות והפנאי ובאופנים נוספים של השתלבות ברקמת החיים השוקקת של העיר.
בשנה האחרונה ראינו את ההשפעה החיובית האדירה של הסטודנטים ושמחנו לראות שהמלגאים שלנו היו גורם מוביל בעיר - במיוחד במהלך משבר הקורונה והאתגרים הייחודיים שהציב בפנינו.

מאחלים לכם הצלחה רבה!

רן קוניק,

ראש עיריית גבעתיים

סיון גולדברג,

חבר מועצת העירייה ומחזיק תיק הצעירים

 

המלגות מוענקות בשיתוף מפעל הפיס, תכנית פרח, וכן הודות לתרומה כספית של תושב גבעתיים, אביטל סהר, אשר ביקש להנציח את זכר הוריו, אסתר וישראל ז"ל, באמצעות מלגות לסטודנטים, המהווים משאב חשוב ומרכזי במרקם העירוני.

טקס חלוקת מלגות-תמונה קבוצתית

הגשת מועמדות למלגה לשנת הלימודים תשפ"א, תתאפשר החל מ-1.9.2020.

מספר המלגות מוגבל. 

קריטריונים בסיסיים לקבלת מלגה

(*למעט במלגות מיזם "אוזן קשבת") 

 • סטודנטים אזרחי ישראל מגיל 18 ומעלה. 
 • תושבי גבעתיים- הרשומים בתעודת הזהות כתושבי גבעתיים. 
 • במהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ"א, הסטודנטים ילמדו באחת מהמסגרות הבאות:
  • הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג (רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה, היא הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה), לימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט.
  • הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים על ידי האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, *למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים".
  • הסטודנטים ילמדו בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים על ידי משרד התרבות והספורט.
  • הסטודנטים ילמדו בכיתות י"ג-י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך.
  • הסטודנטים ילמדו בסמינרים להוראה המפוקחים על ידי משרד החינוך.
 • הזכאות למסלולי תכנית פרח ולמסלולי מחלקת הנוער:
  • סטודנטים אשר ילמדו במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג (רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה, היא הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה), או לימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג, או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט, או תלמידי סמינרים חרדיים.
 • הסטודנטים לא מקבלים מלגה נוספת ממפעל הפיס בשנת תשפ"א.
 • קבלת המלגה מותנית בביצוע פעילות חברתית בקהילה, בהיקף של 140 שעות במהלך שנת הלימודים תשפ"א, במסגרת פרויקטים המופעלים על ידי העירייה, או על ידי גופים שותפים. 
 • סטודנטים שאושרה בקשתם למלגה, מתבקשים להשתתף בטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאותם ובמועד שייקבע על ידי עיריית גבעתיים (במהלך שנת 2021).

קרן המלגות אינה מתחייבת לאשר איזו מבין הבקשות, והיא שומרת על זכותה לקבוע את מספר הזוכים במלגה ו/או קריטריונים נוספים לעומדים בתנאי הסף; וכן את המשקל שיינתן לכל קריטריון.

כמו כן, יובהר כי אין כפל מלגות המוענקות מטעם קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה.

הגשת הבקשות למלגה לשנת הלימודים תשפ"א נסגרה.

מסלולי המלגות

פעילות במסגרת האגף לשירותים חברתיים

 • ליווי ואירוח חברה לקשישים: הפעילות כוללת הגעה לביתו/ה של הקשיש/ה, אירוח חברה, הקשבה, ויצירת קשר אישי וחברי, דרך שיחה, משחק או תחומי עניין משותפים. המפגשים מתקיימים במהלך השבוע, בימים ושעות בהתאם להעדפות הקשישים.
 • חונכות ילדים עם צרכים מיוחדים: סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים בשעות אחר הצהריים, משחק משותף, טיול בגינה ועוד.
 • ארגון ותפעול פרויקטי התנדבות למיניהם.
 • לשאלות ובירורים ניתן לפנות לטל אורפז רכזת התנדבות 035722382

מסלול זה סגור להגשת מועמדות

 

פעילויות העשרה בבתי ספר יסודיים - במסגרת אגף החינוך

ביצוע פעילויות העשרה למיניהן בבתי ספר יסודיים, בהתאם לצרכים ספציפיים ו/או בהתאם ליוזמות שתואמות את המסגרת הבית-ספרית.

 • פעילות במסגרת שעות הפעילות של בתי הספר היסודיים.
 • פעילויות הסטודנטים יהוו חלק ממערכת השעות הקבועה של בית הספר כחלק מיום הלימודים.
 • פעילות הסטודנטים היא פעילות העשרה, ותהווה משאב נוסף התורם למוסד החינוכי.

מסלול זה סגור להגשת מועמדות

 

מעורבות לקידום תחום הקהילה הגאה בעיר – במסגרת עמותת קהילתיים

איתור צרכי הקהילה הגאה ובניית תכנית פעילויות ואירועים כמענה.

הפעילות כוללת:

 • חברות במועצת הלהט"ב העירונית (התכנסות אחת לרבעון).
 • קשר עם חברי הקהילה הגאה בעיר, אוזן קשבת לצרכיהם וייצוגם בעירייה.
 • ייזום תכניות/אירועים/פעילויות והוצאתן לפועל.
 • קשר עם מנהלי בתי הספר והכנסת תכניות כמענה לצרכי הקהילה.

מסלול זה סגור להגשת מועמדות

 

קידום תחום הקיימות במרחב העירוני וסיוע בהטמעת תרבות ירוקה  

ברית ערים לקיימות ולאיכות הסביבה של פורום ה-15

קורס רפרנטים לאיכות סביבה לעובדי עירייה בכירים

תחומי העיסוק של המלגאי/ת:

 • ניהול אדמיניסטרטיבי של הקורס לעובדי העירייה.
 • עמידה בקשר שוטף עם משתתפי הקורס.
 • עמידה בקשר שוטף עם המרכז לחינוך סביבתי בחיריה, השותפים לפרויקט.
 • סיוע בהכנת חומרים להרצאות.
 • סיוע למשתתפי הקורס בהכנת מטלות הקורס.
 • תיאומים לוגיסטיים שונים. 
צמצום פסולת והפחתת צריכה

תחומי העיסוק של המלגאי/ת: 

תכנית הקומפוסטרים העירונית

 • קשר רציף עם אחראי קומפוסטרים בבניינים בעיר, בגני ילדים ובבתי ספר
 • סיוע מינהלי למדריך הקומפוסטרים העירוני.
 • סיוע בתפעול קומפוסטרים, במקרים בהם יש צורך בהתערבות.
פרויקט ספסלי נתינה
 • פרסום שוטף של הפרויקט.
 • גיוס מתנדבים חדשים לתפעול ספסלי נתינה.
 • תפעול המתנדבים האחראים על ספסלי נתינה, וסיוע בפתרון בעיות.
 • ייזום אירועים מקומיים סביב הספסלים.
 • קשר שוטף עם עמותת קהילתיים, השותפים לפרויקט. 

מסלול זה סגור להגשת מועמדות

 

פעילות במסגרת היחידה לקידום עסקים

המשימה:

קידום צמיחת כלכלה מקומית וקשרי עסקים וקהילה

תיאור פעילות המלגאי/ת:
 • סיוע ביצירת שיתופי פעולה בין עסקים-עירייה-תושבים.
 • סיוע בפיתוח סדנאות ומתן כלים לניהול עבור עסקים מקומיים.
 • סיוע בעבודה מבוססת נתונים אל מול העסקים המקומיים. 
אופי פעילות:

מספר שעות קבועות בשבוע, בתיאום אל מול הגורמים במחלקה. ממשקים אל מול גורמי עירייה שונים ועסקים מקומיים.

קריטריונים נוספים לקריטריונים שהצגתם כתנאי סף:

אוריינטציה לעבודה עם נתונים, זיקה ועניין לכלכלה ועסקים מקומיים, יצירתיות ויוזמה לפרויקטים.  

מסלול זה סגור להגשת מועמדות 

 

פעילות במסגרת המינהלת להתחדשות עירונית

תיאור כללי:

מתן סיוע קהילתי בהתחדשות עירונית בגבעתיים

תיאור הפעילות:

סיוע בעבודה עם קהילות שעוברות תהליכי התחדשות עירונית בגבעתיים תוך יצירת קשר עם תושבים שחווים התחדשות עירונית, על ידי ביקורי בית, שיחות טלפון ופגישות.

סיוע בפיתוח סדנאות לתושבים בתחום התחדשות עירונית, באמצעים מקוונים ונגישים לכלל האוכלוסיות.

קריטריונים נוספים לקריטריונים שהצגתם כתנאי סף:

סטודנט/ית הלומד/ת (או סיים) את אחד מהתארים הבאים: עבודה סוציאלית (עדיפות לעבודה סוציאלית קהילתית), חינוך, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, גישור ויישוב סכסוכים, תכנון ערים.  

מסלול זה סגור להגשת מועמדות 

 

פעילות במסגרת המחלקה לקידום אנשים עם מוגבלות וצרכים מיוחדים

"מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו...?"

אם התחום גורם לך לפרפרים של התרגשות בבטן ובלב, תמיד התעניינת ורצית לתרום ולהיתרם, אך לא ידעת בדיוק איך ומאיפה להתחיל?

זוהי הזדמנות אמיתית עבורך להיחשף, ללמוד איך, להכיר מקרוב ולהפוך להיות דמות משמעותית עבור ילדים, נוער ומבוגרים עם צרכים מיוחדים.

זוהי - ללא ספק(!!!) לא תהיה הפעם האחרונה שתעשה משהו בשביל מישהו...

פעילויות אפשריות במסגרת התפקיד (בהתאם לצורך וכן להתאמה של המלגאי/ית):
 • ליווי וסיוע בחוגים ייעודיים ומשותפים, סדנאות, מיזמים חברתיים, פעילויות קהילתיות.
 • חונכות אישית.

עדיפות תינתן לסטודנטים בעלי רקע וניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים – חינוך, חינוך מיוחד, חינוך בלתי פורמלי, עבודה סוציאלית, מדעי ההתנהגות.  

מסלול זה סגור להגשת מועמדות 

 

מיזם "אוזן קשבת"

מלגה זו היא בשווי 3,000 שקלים, ויש לבצע במסגרתה פעילות בהיקף של 50 שעות

רובנו חווינו את תקופת הנעורים כשלב מטלטל ומורכב רגשית. במסגרת המיזם, הסטודנטים ילוו נער/ה משכבת ט'-י"ב, במפגש אישי בסביבה נוחה ובטוחה, במטרה ליצור שיח על גיל ההתבגרות, להעניק חיזוק וביטחון עצמי על סמך ניסיונם האישי; ובעיקר באמצעות כלים מקצועיים שיקבלו הסטודנטים במפגשי הכשרה וליווי קבוצתיים, עם פסיכולוגית מומחית לילדים ובני נוער.

המיזם אינו טיפולי, ומסגרתו היא ליווי רגשי וחברתי בלבד.

במפגשי ההכשרה הקבוצתיים, יועברו תכנים רלוונטיים מאת אנשי מקצוע בכירים בתחום החינוך המודרני.

קריטריונים לקבלת מלגה:
 • סטודנטים תושבי גבעתיים
 • לימודים באחד ממסלולי הלימוד המצוינים בתיאור "קריטריונים בסיסיים לקבלת מלגה" וכן סטודנטים ללימודי תואר שלישי (דוקטורט).
 • קבלת המלגה מותנית בביצוע פעילות חונכות והעצמת בני נוער בגילאי תיכון, בהיקף של 50 שעות במהלך שנת הלימודים תשפ"א

מסלול זה סגור להגשת מועמדות

 

פעילות במסגרת בית יד לבנים

ביצוע של פרויקטי איסוף מידע ותיעוד, כמו גם סיוע בארגון פעילויות זיכרון והנצחה למיניהם, במסגרת בית יד לבנים בגבעתיים; אשר הוקם לזכרם והנצחתם של חללי מערכות ישראל, בני ובנות גבעתיים אשר נפלו במערכות ישראל ובעת מילוי תפקידם.

מסלול זה סגור להגשת מועמדות

 

יש לכם/ן שאלות ובירורים?

אנו במחלקת הצעירים נשמח לתת מענה

בטלפון: 037431471
במייל: tzeirim@givatayim.muni.il.

לשירותים, פעילויות ואירועים של מחלקת הצעירים, מוזמנים לעקוב

בפייסבוק: "צעירים וצעירות גבעתיים"
באינסטגרם:  tzeirim.gvt ​

מאחלים לכם הצלחה בלימודים ושנת פעילות מוצלחת!