לצורך קבלת אישור לטאבו, יש להמציא לאגף שירות לתושב את המסמכים הבאים:

  • העתק חוזה מכירה או אסמכתא משפטית אחרת על העברת הבעלות (הצהרה על העברה ללא תמורה, צו ירושה, פסק דין וכו').

  • נסח טאבו מעודכן (עד שלושה חודשים). לאחר המצאת אישור לאגף שירות לתושב כי סולקו כל החובות המגיעים לעירייה יינתן אישור לטאבו. האישור מותנה בתשלום מזומן / כרטיס אשראי / שיק בנקאי.
  • לקבלת אישור לטאבו לרישום משכנתא יש להמציא נסח טאבו מעודכן בלבד
  • בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין -  להורדת הבקשה נפתח בחלון חדש

לשכת רישום מקרקעין תל אביב (טאבו) שמחה לבשר על שירות ניסיוני חדש: שירות קבלת הודעות על פעילות בנכס.

השירות מיועד לבעלי זכויות ולבעלי הערות בנכסים הרשומים בלשכת רישום מקרקעין תל אביב בלבד (תל אביב, רמת גן, גבעתיים, רמת השרון וקרית אונו). לפירוט נוסף  לחצו כאן

הגשת בקשה לאישור לטאבו מקוון: לחצו כאן