בני ובנות הגיל הרך בגבעתיים זוכים למענה מיטבי לצרכיהם הלימודיים,

הרגשיים והחברתיים. בעיר יש 81 גנים שבהם לומדים 2450 ילדות וילדים המקבלים יחס אישי

חם ואוהב בהשקעה מרבית ויצרית בסיס תומך להתפתחותם העתידית.