תשלום ארנונה

בכל סניפי הבנקים המקומיים (כולל בנק הדואר).

במרכז שירות לתושב ברח' שיינקין 4, גבעתיים. 

בהוראת קבע - הסדר באמצעות הוראת קבע בבנק בתשלומים דו - חודשיים צמודים למדד.

המעוניינים להצטרף להסדר זה יפנו למחלקת הכנסות העירייה בכדי לקבל טופס הרשאה לחיוב חשבון הבנק.

יש למלא הטופס ולשולחו למחלקת הכנסות העירייה.

להורדת הטופס - לחצו כאן

באמצעות כרטיסי אשראי - באמצעות האינטרנט או במענה ממוחשב בטלפון 1-700-700-273.

הוראת קבע באמצעות כרטיסי אשראי.