אלה התקנות המחייבות את בתי העסק בגבעתיים במטרה לשמור על הסדר הטוב ועל סביבה טובה יותר בעת תפעולו.

התקנות מציגות הנחיות כלליות למבקש הרישיון, עמידה בתנאי איכות הסביבה, טיפול במים ושפכים, תברואה והשכלת פסולת,

התייחסות לעסק לממכר מזון והתנהלות כללית הנוגע לנגישות, שילוט, שעות פיחתה וסגירה של עסק ועוד. 

יש להיצמד לתקנות ולפעול על פיהן כדי למנוע אי נעימויות.

לתקנות: לחצו כאן