מרכז העשרה מתנ"ס ומרכז קהילתי

מרכז המדעים של גבעתיים עוסק בתהליכי חדשנות וחקר ברמה אקדמית עם תלמידים מכלל בתי הספר בעיר.

במרכז מתנהלים ימי...