תוצאות השיבוצים לגני הילדים

 

מועדי פרסום הודעות השיבוצים באתר העירייה: 

  • גן חובה (גילאי 5) - מחצית מאי 2022

  • טרום חובה (גילאי 4) - מחצאית יוני 2022
     
  • טרום טרום חובה (גילאי 3) - סוף יוני 2022

 

***מועדי פרסום משוערים