בגבעתיים לוקחים אחריות על תלמידי העיר מגיל לידה (במעונות היום) ועד הגיעם לגיל 18 (תיכונים) בכל בקשור להיבטים הפסיכולוגיים.

השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) פועל בתוך מנהל החינוך ומונה 27 פסיכולוגים חינוכיים התפתחותיים וקליניים.

השפ"ח מעניק שירותים פסיכולוגיים, מאתר קשיים בהתפתחות ומלווה את הילדים ואת משפחותיהם לאורך כל שנות הילדות וההתבגרות.  

השירות פועל בכל רמות הגיל והמסגרות החינוכיות בעיר תוך שימת דגש על התפתחותו הרגשית, תפקודו החברתי והסתגלותו של הילד לחברה ולערכיה.