הדור הצעיר מגלה את גבעתיים והעיר ערוכה עבורו בתחומי מגורים, בתעסוקה, באיכות הפנאי והבילוי. 

הקמנו מרכז צעירים שבו אנחנו רותמת את הצעירים לשינוי, מיישמים את הרעיונות שלהם ומניעים תהליכים חברתיים משמעותיים