להלן מפורט נוהל לקידום מיזמים להתחדשות עירונית במסלול מיסוי אשר מטרתו לייעל קידום מיזמים אלו תוך התייחסות למכלול גורמים ושותפים המשפיעים בתהליך ובהתאם לעקרונות המונחים מתפיסה עירונית כוללת המותאמת לחזון העירוני כפי שבא לידי ביטוי בתכנית המתאר המקודמת לעיר.
מיזמי התחדשות עירונית הינם מורכבים והצלחתם מתאפשרת בשיתוף פעולה של הרשות המקומית, מוסדות התכנון, יזמים וכמובן התושבים.
תהליכי התחדשות עירונית משפיעים בראש ובראשונה על התושבים המתגוררים בשכונות שבהן מתרחשים תהליכים אלה. כדי שהתושבים יהיו שותפים לתהליך, יקבלו מידע אמין ומדויק וכדי שזכויותיהם לא תפגענה, דרושה מעורבות עירונית רחבה בתחום ההתחדשות העירונית. הנוהל המפורט להלן כולל דרישה לעבודה חברתית, באמצעות יועץ חברתי, שתלווה את תהליכי התכנון ושלבי המיזם השונים והכנת נספח חברתי בהתאם להנחיות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מנהל התכנון ולשכת התכנון מחוז תל אביב.
המהלכים המתוארים בנוהל זה יתקיימו מול פורום ההתחדשות העירונית הכולל את מהנדסת העיר, המינהלת להתחדשות עירונית, אדריכל העיר, אגף התכנון, היועצת המשפטית למנהל ההנדסה,  אגף הנכסים, אגף תשתיות, יועץ כלכלי/שמאי, או חלקם בהתאם לצורך. החלטות הפורום תתקבלנה בשיתוף עם הנהלת העירייה.

הנוהל אושר בוועדת המשנה לתכנון ולבניה ומהווה את מדיניותה באשר לקידום מיזמים למתחמי התחדשות עירונית בגבעתיים.