ההרשמה למלגות סגורה, הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד תיפתח בחודש אוגוסט 2023

 

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה (ע"ר), בשיתוף מחלקת הצעירים בעיריית גבעתיים, מעניקים מלגות לרווחת סטודנטים תושבי העיר על סך 10,000 ₪, מתוך מטרה לסייע לצעירי העיר ברכישת השכלה גבוהה, לחבר את ציבור הסטודנטים לקבוצות אוכלוסייה שונות בעיר, לעודד צעירים חדשים להשתקע בעיר, ולתרום לביסוסה של קהילה מקומית איכותית וחזקה.

אנו רואים חשיבות רבה במעורבות של סטודנטים בחיי העיר - בתרומה לקהילה, בחיי הבילוי, התרבות והפנאי, ובאופנים נוספים של השתלבות ברקמת החיים השוקקת של העיר.

בשנה האחרונה ראינו את ההשפעה החיובית האדירה של הסטודנטים ושמחנו לראות שהמלגאים שלנו היוו גורם מוביל בעיר.

מאחלים לכם הצלחה רבה!

קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה ומחלקת הצעירים

הגשת מועמדות למלגה לשנת הלימודים תשפ"ג, תתאפשר החל מ-15.8.2022

 

קריטריונים בסיסיים לקבלת מלגה
 • סטודנטים אזרחי ישראל מגיל 18 ומעלה.
 • תושבי גבעתיים- הרשומים בתעודת הזהות כתושבי גבעתיים.
 • הסטודנטים הינם אזרחי ישראל או תושבי קבע.
 • במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ג, הסטודנטים ילמדו באחת מהמסגרות הבאות:
 • הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג סמסטר א' וסמסטר ב' (רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה) או ללימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.
 • הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים".
 • הסטודנטים ילמדו בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המתוקצבים ע"י משרד התרבות והספורט.
 • הסטודנטים ילמדו בכיתות י"ג - י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך.
 • הסטודנטים ילמדו בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך.
 • הסטודנטים ילמדו בתכנית לימודים להסבת אקדמאים לתעודת רישוי ממשלתית כאחות מוסמכת בבתי ספר לסיעוד המוכרים ע"י משרד הבריאות.
 • לימודים במכינה קדם אקדמית במסלול המוכר ע''י המל''ג.
 • מסלול לימודים המקנה למסיימיו תעודה מוכרת ע"י קופות החולים ובתי החולים כמקצוע לעניין העסקה בתחום פרא-רפואי ורפואה משלימה. היקף שעות הלימוד במסלול כולל לימודים עיוניים והתנסות מעשית (סטאג'/ פרקטיקה) לא יפחת מ- 1,500 שעות במצטבר. הלימודים ייפרסו על שתי שנות לימוד אקדמיות לפחות ולא פחות מארבעה סמסטרים.
 • במסגרת המיזם, הסטודנטים יבצעו פעולות התנדבות חברתית בהיקף של 140 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ג.
 • לעניין סעיף זה, "פעולות התנדבות חברתית" – התנדבות למען הקהילה ללא תמורה, אשר אינן מהוות איוש של תפקיד בשכר ברשות המקומית ו/או בגוף אחר מטעמה.
 • הסטודנטים לא מקבלים מלגה נוספת ממפעל הפיס בשנת הלימודים תשפ"ג.
 • קבלת המלגה מותנית בביצוע פעילות חברתית בקהילה, בהיקף של 140 שעות במהלך שנת הלימודים תשפ"ב, במסגרת פרויקטים המופעלים על ידי העירייה, או על ידי גופים שותפים.
 • סטודנטים שאושרה בקשתם למלגה, מתבקשים להשתתף בטקס פתיחת שנה, יום עיון וטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאותם ובמועד שייקבע על ידי קרן המלגות, במהלך שנת 2023 תשפ"ג.
הערות
 • מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, יוכלו להגיש מועמדות בתנאי שיש להם יתרה של 20 נקודות זכות לפחות.
 • מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, יוכלו להגיש מועמדות בתנאי שהם רשומים לשני קורסים סמסטריאליים לפחות, ובכפוף להמצאת טופס אישור על היקף הלימודים בסיום כל סמסטר.
 • זכאות סטודנטים למלגה כפופה לקבלת אישור לימודים תקף עבור סמסטר א' וסמסטר ב'.
 • עתודאים ותלמידי מכינות קדם אקדמאיות, אינם יכולים להגיש מועמדות למלגה הנ"ל.
 • סטודנטים שיימצאו זכאים למלגה, יתבקשו לדווח על שעות המלגה באפליקציה ייעודית.
 • במידה ופרטי חשבון הבנק של מלגאי/ת ישתנו במהלך השנה, עליו/עליה יהיה לעדכן את מחלקת הצעירים במייל, ולשלוח עם העדכון אישור ניהול חשבון בנק.
תיאור תהליך בחינת הבקשות למלגה

תחום המלגות העירוני מנוהל על ידי קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה (ע"ר).

תהליך בחינת הבקשות מתבצע על ידי מדור המלגות במחלקת הצעירים, בשיתוף רכזי המסלולים השונים, המוצעים לפעילות עבור הסטודנטים.

הקריטריון העיקרי לבחירה, הוא התאמה גורפת למסלול שאליו מוגשת הבקשה: מבחינת ניסיון מקצועי, מבחינת תחום לימודים (נוכחי או לימודי עבר), ומבחינת זמינות לפעילות – כל אלה בהתאם למסלול המדובר.

 

במקרה של מועמדים עם נתוני התאמה דומים

יובא בחשבון גם הרקע האישי / כלכלי של הסטודנט/ית, בהתאם למסמכים תומכים.

תינתן קדימות לסטודנטים שלא קיבלו מלגה מקרן המלגות בעבר.

תינתן עדיפות לסטודנטים שהינם תושבי גבעתיים לפחות שנה, במועד הגשת המועמדות.

 לוח זמנים ומידע כללי

הגשת מועמדות למלגה לשנת הלימודים תשפ"ג, תתאפשר החל מ-15.8.2022 משעה 8:00 ועד 15.9.2022 בשעה 23:59.

הרישום למסלול פר"ח ייפתח בתחילת ספטמבר - לינק להגשת מועמדת יעודכן בעמוד זה עם פרסומו.

קרן המלגות אינה מתחייבת לאשר איזו מבין הבקשות, והיא שומרת על זכותה לקבוע את מספר הזוכים במלגה ו/או קריטריונים נוספים לעומדים בתנאי הסף; וכן את המשקל שיינתן לכל קריטריון.

כמו כן, יובהר כי אין כפל מלגות המוענקות מטעם קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה. 

 
מספר המלגות מוגבל.

תשובות תימסרנה לכל הפונים באמצעות מערכת הרשמה בלבד. יש לוודא כי בעת ההגשה מולאו כל התנאים המפורטים וצורפו כל המסמכים הרלוונטיים. בקשה חסרה לא תידון כלל.

 

לפרטים והרשמה למלגות: לחצו כאן

 

יש לכם/ן שאלות ובירורים?

אנו במחלקת הצעירים נשמח לתת מענה

בטלפון/ וואטסאפ - 03-9058909

במייל tzeirim@givatayim.muni.il

לשירותים, פעילויות ואירועים של מחלקת הצעירים, מוזמנים לעקוב

בפייסבוק "צעירים וצעירות גבעתיים"

באינסטגרם  tzeirim.gvt

מאחלים לכם הצלחה בלימודים ושנת פעילות מוצלחת!