החינוך המיוחד מעניק קשת של שירותים לתלמידי החינוך המיוחד ומלווה אותם מגיל שלוש ועד 21.

בעירייה קשובים לצרכים של תלמידי החינוך המיוחד ומפעילים עבורם מסגרות ייחודיות ומשלבות,

תוך שיתוף פעולה מלא ופורה עם הוריהם וסביבתם הקרובה