המנהל מטפל בילדי העיר מכיתות הגן ועד לתיכון במישור הפורמלי והבלתי פורמלי, תוך הצבת החינוך בראש סדר העדיפויות העירוני ויצירת תנאים אופטימליים להצלחה.

תחת המנהל פועלים גם בני הנוער, וגם בני 18 עד 40 במסגרת מרכז הצעירים, עידוד השכלה ותעסוקה ומימוש רעיונות המוצעים על ידי השותפים במיזמים השונים. 

נושאים קשורים:

יצירת קשר

אירית אהרונסון
מינהל חינוך
 

קבלת קהל

קבלת קהל בכפוף להנחיות משרד הבריאות:

בימים א', ד', ה', בין השעות: 13:00-08:30

בימי ב'- בין השעות 17:30-15:00

 

מענה טלפוני:

בימים א',ד',ה'- בין השעות: 15:30-13:30

בימים ב',ד'- בין השעות: 13:30-08:30

 

*לא יינתן מענה טלפוני בזמן קבלת קהל