הנגשת מוסדות חינוך

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (2018) קובעות שהחוק מחייב הנגשה פרטנית הן לתלמיד והן להורה.

התאמות ההנגשה הפיזיות, הטכנולוגיות והפדגוגיות הניתנות במסגרת ההנגשה הפרטנית מיועדות לסייע לתלמידים להתמודד ביעילות עם המגבלה, לאפשר להם להתנייד ממקום למקום בתוך המוסד החינוכי, להנגיש עבורם פעילויות לימודיות שאינן נגישות עבורם בשל המגבלה, להנגיש עבורם ידע בערוצים ויזואליים במקום שמיעתיים, או שמיעתיים במקום ויזואליים, לאפשר להם תקשורת בערוצים חליפיים, לאפשר להם לרכוש ידע, להבין את העולם שסביבם ולהביע את עצמם כמו שאר בני גילם ללא מגבלה.

עוד על חוק התאמתות לנגישות: לחצו כאן

אוכלוסיית היעד:

תלמידים עם מוגבלויות (מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הרגיל או עד גיל 21 בחינוך המיוחד.

הורה עם מוגבלות שילדו לומד במוסד חינוכי.

אופן הגשת הבקשה:

הגשת הבקשה תיעשה באמצעות פנייה במייל לכתובתGiliU@Givatayim.muni.il  

בצירוף המסמכים הנדרשים על פי המפורט בחוברת ההסבר. 

צפו כאן בחוברת הסבר על אופן הגשת הבקשה ומה היא צריכה לכלול:  לחצו כאן

לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך מספר 03.10-13, תלמידים או הורים הזקוקים לנגישות פיזית או חושית במוסדות החינוך רשאים לבקש להתחיל את תהליך הרישום 15 חודשים לפני תחילת הלימודים (01.06), בנוסף לרישום הרגיל, זאת כדי לאפשר זמן סביר לביצוע הנגשה.

זאת בהתאם לאזור הרישום שלו, והיה וההורה רוצה לשנות את אזור הרישום תהליך ההנגשה הפרטנית יעשה אך ורק לאחר אישור הבקשה.

נגישות

חוברת מידע להורים: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה, משרד החינוך המינהל הפדגוגי.

לצפייה בחוברת: לחצו כאן 

בקשה להנגשה פרטנית במוסד חינוך

טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשע"ח 2018 

ראו מטה את תרשים הזרימה להנגשה פרטנית במוסד חינוכי