לאחר הגשת הבקשה לביטול דו"ח מפגעים/דו"ח מנהלי, הבקשה נבדקת ע"י התובעת העירונית - הסמכות החוקית היחידה לביטול דו"חות.

עד לקבלת החלטת התובעת העירונית, כל ההליכים מוקפאים. 

כאן תוכלו לקבל פרטים נוספים אותו דוחות מפגעים/מנהלי. בחרו את המידע/השירות המבוקש:

שעות מענה טלפוני

טל':  03-5722346, 03-5722426, 03-5722425
יום א' - יום ה' 08:00-14:00
יום ב' 16:00-18:00

שעות קבלת קהל 

יום א' - יום ה' 08:00-14:00
יום ב' 16:00-18:00

כתובת: המעורר 11, גבעתיים 

 

לפניות בדואר אלקטרוני/טלפון למחלקה: 

רויטל חדד
דוחות חניה

תהילה סבג
דוחות חניה

בל כהן
דוחות חניה