בעיר לומדים 2450 ילדים במערכת הקדם יסודית בעיר ב-81 גני ילדים עירוניים הכוללים :

  • 68 גנים ממלכתיים
  • 2 גנים אנטרופוסופיים
  • 7 גני חינוך מיוחד
  • 4 גנים ממלכתי דתי


מדור גני הילדים פועל בשיתוף משרד החינוך והצוותים החינוכיים, לספק מענה מיטבי לצרכיהם הלימודיים, הרגשיים והחברתיים של הילדים.
זאת, תוך התייחסות פרטנית לכל ילד, ומתוך אמונה כי השקעה בגיל הרך מהווה בסיס איתן להתפתחותם העתידית של הילדים.

מפת גני הילדים בגבעתיים

מפת גני הילדים בגבעתיים

רישום לגני ילדים

רישום לגני ילדים

שאלות ותשובות חשובות

שאלות ותשובות חשובות

תוצאות השיבוץ 

תוצאות השיבוץ 

 

 

 

בשנת הלימודים הקרובה ילמדו בכלל גני הילדים בעיר ילדים שנולדו החל מ תאריך 1.1.2013 ועד 31.12.2015.