בני הדור השלישי בגבעתיים נהנים ממגוון פעילויות, חוגים,

מרכזים לוותיקים והעשרה שניתנת להם באמצעות מחלקת הוותיקים ולאורך כל שדרת העירייה