צו המסים של עיריית גבעתיים קובע את גובה הארנונה על פי תעריפים שנקבעו ברמה הארצית ועל פי צווי הארנונה שאושרו במועצת העיר.

את כספי הארנונה אנו מניעים חזרה אל תוך המערכת ולטובת התושב ושירותים משודרגים שאנחנו מעניקים בכל תחומי החיים.

טפסי ארנונה לעסקים: לחצו כאן 

 

 


שם 

הודעה בדבר שיעורי ארנונה כללית לשנת 2023

דברי הסבר למליאת המועצה 2023

צו ארנונה לשנת 2023
צו ארנונה לשנת 2022
צו ארנונה לשנת 2021
צו ארנונה לשנת 2020
צו ארנונה לשנת 2019
צו ארנונה לשנת 2018
צו ארנונה לשנת 2017
צו ארנונה לשנת 2016
צו ארנונה לשנת 2015
צו ארנונה לשנת 2014
צו ארנונה לשנת 2013
צו ארנונה לשנת 2012
צו ארנונה לשנת 2011
צו ארנונה לשנת 2010
צו ארנונה לשנת 2009
צו ארנונה לשנת 2008