צו המסים של עיריית גבעתיים קובע את גובה הארנונה על פי תעריפים שנקבעו ברמה הארצית ועל פי צווי הארנונה שאושרו במועצת העיר.

את כספי הארנונה אנו מניעים חזרה אל תוך המערכת ולטובת התושב ושירותים משודרגים שאנחנו מעניקים בכל תחומי החיים.

לטפסי ארנונה לעסקים הקליקו כאן

לצפייה בצו ארנונה הקליקו כאן